01 november 2021

iching61

61 De Innerlijke Waarheid
Overtuiging als motief. Het hart van de zaak begrijpen.
De waarheid zonder omwegen leren aanvaarden