01 november 2021

iching49

49 De Omwenteling (het ruien)
Revolutie. Achterhaalde pretenties achter je laten. Gewoontes herzien