26 januari 2022

iching30

30 Het Zich Hechtende (Het Vuur)
Bindingen, wederzijdse afhankelijkheid, verstandhoudingen en verhoudingen.