I ChinG11

 

11. Doorheen gaan

Doorheen gaan.
Weinig gaat, veel komt.
Voorspoed, vooruitgaand.

De dingen bewegen gemakkelijk en soepel.
Winsten zijn duidelijk groter dan verliezen. Het gaat goed en er is vooruitgang.

11. Vrede

Harmonie, evenwicht, geluk
Dit is het hexagram van de harmonische samenhang. Er is kwaliteit.
Een periode van voorspoed en geluk.
De creativiteit wordt buiten ontvangen. Er is een vruchtbare toestand.
Acties die je nu onderneemt zullen succesvol zijn, er is samenwerking met anderen en
er wordt aan een gezamenlijk doel gewerkt. Dit is een heel positief hexagram.

Back to top button