19 oktober 2021

Grace45

Stilte

Wees stil.
Een dagelijks moment van stilte werpt zijn vruchten
af – een verhoogde gevoeligheid voor schoonheid, diepe
innerlijke vrede en een oprecht gevoel van verbinding met alle levende dingen.

Delen: