20 oktober 2021

Grace35

Vrijlating

Laat los.
Wanneer we onze verbinding met de uitkomst loslaten, dan
staan we de kracht van gratie toe om zijn magie te laten werken.

Delen: