19 oktober 2021

Grace19

Geloof

Wanneer we intentie huwen met actie,
dan gebeuren er wonderen.

Delen: