19 oktober 2021

Grace13

Verbeelding

De moeilijkheden in het leven zijn een vraag naar bewustzijn
– een door liefde geïnspireerde gebeurtenis
die ons uitdaagt om ruimer te denken.

Delen: