Godin21

Hathor – Ontvankelijkheid

Sta jezelf toe te ontvangen. Daardoor zal je intuïtie sterker
worden, en je energie en je vermogen om
te geven zullen groter worden.

 

Hathor
Verschillende betekenissen
– Wees stil en luister
– Laat schuldgevoelens over wat je krijgt los
– Vraag hulp
– Vergroot je geestelijke bewustzijn
– Besef dat je in een leersituatie leeft
– Een genezingsproces is gaande
– Blijf meer in je vrouwelijke energie
– Zwanger worden en zijn, en geboorte komen voor in je leven. Dit kan ook gaan over het adopteren van een kind of van voogdijschap
Je hebt een moederlijke kant, die op natuurlijke wijze zorgt voor mensen die in nood of behoeftig zijn. Dit moet echter in evenwicht zijn met ontvankelijkheid, anders stokt de stroom. Ontvangen is het wezenlijke van vrouwelijke energie, en dat betekent dat je kunt ontvangen met gratie en met dankbaarheid. Als je je schuldig voelt als je iemand om hulp vraagt, of als je moeite hebt om cadeautjes echt te ontvangen, dan blokkeer je je vrouwelijk energie. Ontvankelijkheid is net zo natuurlijk als je gevende, voedende en koesterende energie. Ontvankelijkheid maakt ook dat je beter de stem van de engelen kunt horen. Begin met je bewust te zijn van de vele cadeautjes die je elke dag weer ontvangt, van het zien van de schoonheid van de natuur, tot het getuige zijn van een ontroerend moment tussen mensen, of omarmd worden door een geliefd iemand. Zeg eenvoudig “dankje” bij elke gift, wetend dat die je voorraadschuur aanvult, en de goddelijke stroom krachtig laat stromen.

Back to top button