Goden Orakel 39

goden39

Mindfulness

Chronos is de Griekse god van de tijd. Chronos nodigt je uit om op dit moment stil te staan bij jezelf in het hier en het nu om achtzaam te zijn. Het is voor jou belangrijk om bewust aandacht te geven aan wat nu speelt in je leven. Zonder oordeel, zonder verwijt, zonder angst en zonder pijn. Laat het zijn.
Door aandachtsoefeningen kun je je bewust worden van wat zich aandient in het Hier en Nu aan gevoelens, gedachten, oordelen, waarnemingen. Bewustwording van je lichaam kan je dichter bij je gevoel brengen. Je kunt mindfulness oefenen door jezelf te trainen in het richten van je aandacht. Het kan je helpen om te ontspannen en meer te genieten van het leven zoals het is. Mindfulness kan je ook helpen om meer zicht te krijgen op je eigen gedrag.

Volgens Eckhart Tolle is het hier en nu het enige dat werkelijk is. “Het huidige moment is het enige dat je hebt. Maak het NU daarom tot de belangrijkste aandachtspunt van je leven.”

Mindfulness kan je helpen om de problemen waar je in je leven mee te maken hebt, makkelijker op te lossen. In de woorden van de Dalai Lama: “Als je wilt dat anderen gelukkig zijn, oefen dan met compassie. En als je zelf gelukkig wilt zijn, oefen dan met compassie.”

Back to top button