Goden Orakel 19

goden19

Focus

Hoder, de blinde god van het duister, roept jou op om te focussen. Je kunt de laatste tijd misschien het gevoel hebben dat je geleefd wordt en dat je de regie kwijt bent over de dingen die gebeuren in je leven. Door te focussen kun je de regie weer eenvoudig terugkrijgen.
Je gedachten bepalen welke stemming je aan ervaringen meegeeft. Waak er dus voor dat je je focus legt op wat je wel wilt, en niet op wat je niet wilt. Neutrale gedachten bestaan niet en jouw gedachten hebben altijd effect, ook al ben je je daar meestal niet bewust van.

Door te focussen kun je jezelf aanleren om negatieve gedachten uit te bannen en je gedachten te sturen en te veranderen. Jij bent de regisseur van jouw leven, en dat begint bij je gedachten.

Deze kaart is voor jou ook een aansporing om onder de oppervlakte te kijken. Wat zie je werkelijk? Wat zegt iemand werkelijk? Wat voel je werkelijk? De goden vragen je om tijd te nemen en stil te zijn zodat je kunt luisteren naar je innerlijke waarheid.

De tijd die je hieraan kwijt bent, is geen verloren tijd. Het betaalt zich uit in de inzichten die je ervoor terugkrijgt.

Back to top button