Goden Orakel 13

goden13

Nieuwe liefde
Jij staat aan het begin van een nieuw hoofdstuk in je liefdesleven. Eros laat jou weten dat je een nieuwe liefde kunt verwachten of dat een bestaande liefde nieuw leven wordt ingeblazen. Deze kaart kan er ook op wijzen dat iemand uit je directe omgeving de afgelopen tijd liefdesgevoelens voor je heeft ontwikkeld, maar dat je die (nog) niet ziet of niet wilt zien.
Boven alles vertelt deze kaart je dat het voor jou verstandig is om heel bewust te kijken naar nieuwe mensen die de komende tijd in je leven komen en mensen die je al kent met een andere bril te bekijken.
Je hebt misschien een bepaald beeld waar een liefdespartner voor jou aan moet voldoen. Eros vraagt jou om dat beeld los te laten en met een brede, vrije blik naar anderen te kijken.

Je staat aan het begin waarin grote veranderingen in je liefdesleven zijn te verwachten. Die veranderingen kunnen pijnlijk zijn wanneer je vasthoudt aan je ideeen daarover uit het verleden. Je kunt je afvragen of pijnlijke liefdeservaringen in het verleden ook te maken kunnen hebben met jouw eigen ideaal over relaties.

Als je single bent en je deze kaart getrokken hebt wil dat niet automatisch zeggen dat er een (grote) nieuwe liefde op je pad komt. Veel meer is deze kaart een aanwijzing en een aansporing om zelf anders tegen de liefde aan te kijken om daarmee de weg naar een nieuwe liefde te openen.

Als je meedeint op de golven van de liefde en je mee laat voeren zul je zien dat zaken in je liefesleven die niet meer functioneren als vanzelf verdwijnen. Dat opent de weg naar nieuwe, mooie ervaringen.

Back to top button