Goden Orakel 1

goden01

Rechtvaardigheid
Balder is de god van vergeving en rechtvaardigheid bij de Germanen. Hij heeft als bijnaam ‘de goede’ en staat er om bekend dat hij in alles wat hij doet het goede doet. Hij helpt diegenen die proberen om eerlijk in het leven te staan.
Balder helpt je herinneren aan een oude Germaanse wijsheid: Wie goed doet, ontvangt goedheid in drievoud. Anderen hebben jouw becherming en jouw eerlijkheid nodig om verder te komen in het leven. Daarmee help je niet alleen anderen, maar word je beloond met eerlijkheid en vertrouwen. Hoe meer je geeft, hoe meer je zult ontvangen.

Balder vraagt je om rechtvaardig en eerlijk te zijn. Tegenover anderen, maar vooral tegenover jezelf. Wie trouw is aan zichzelf, kan wonderen verwachten van het universum.

Deze kaart is ook een aansporing om in het geval van een conflict, te zoeken naar consensus en overeenstemming en het niet op de spits te drijven. Balder spoort je aan om te zoeken naar een oplossing en niet naar ruzie.

Wanneer je deze kaart getrokken hebt, kan dat er ook op wijzen dat je ten aanzien van een bepaalde kwestie die je bezighoudt, niet precies weet wat op dit moment voor jou de juiste keuze is. Je zoekt een afgewogen oordeel. In dat geval kun je in deze kaart een uitnodiging zien om te luisteren naar je hart en op basis daarvan een keus te maken.

Back to top button