EngelenRomantiek15

familieaangelegenheden-helen

Het antwoord op je gebeden over je liefdesleven berusten op je gevoelens over je vader en moeder. De Romantische Engelen zien dat je veel baat zou hebben bij het loslaten van oud zeer en boosheid op een van beiden, of op allebei. Want gevoelens over je ouders zijn van invloed op je keuze van een liefdespartner, en op de manier waarop je met relaties omgaat.
Je kunt de engelen vragen je te helpen om hier vergeving in werking te stellen. Iemand vergeven, betekent niet dat je zijn of haar gedrag goedkeurt. De engelen vertellen je, dat vergeven een vorm is van diepe emotionele ‘ontgifting’. Het betekent: ‘Ik ben niet bereid om nog langer deze giftige energie mee te dragen in mijn geest en in mijn lichaam.’
Als je innerlijke vrede met je ouders ontdekt, hoef je niet langer ongezonde relaties aan te gaan, of partners aan te trekken om de emotionele wonden uit je jeugd te genezen. En al je relaties, met name die met jezelf, zullen daar profijt van hebben.

Back to top button