23 januari 2022

Elf9

elf9

Certa amittimus, dum incerta petimus – we verliezen het zekere, zolang we naar het onzekere streven