co32

32

Dryad zorgt voor het bos en de bomen

 

Je wordt je steeds meer bewust van de onderlinge verbondenheid van al het leven, met respect voor de natuur zoals je jezelf ook respecteert. Je wordt in werkelijkheid gegrond in de realiteit en houdt rekening met andere levensvormen. Je zou kunnen  profiteren van de gronding door aardings activiteiten van de basis, zoals bomen en planten, planten en verzorgen, helpen bij het opruimen in de wijk en door  meer te leren over ecologie en duurzaamheid. Het is tijd voor jou om je te verbinden met de natuur.

Back to top button