Moeder Aarde Orakel

ma44

Groot Mysterie Jij kunt me leren eren De wetten van Heilige Ruimte De gebruiken en Tradities Van elke overtuiging en ras. Groot Mysterie Jij kunt me leren eren De talenten die ik heb En me in andermans huis Eerbiedig te gedragen. Groot Mysterie Leer het kind in mij Het deel …

Lees verder

ma43

Aho Kind van de Aarde! Ken je het geheim van het Geschenk? Hoe meer je loslaat Hoe meer je ontvangt Want zo is de natuur. Aho Kind van de Aarde! Geloof je in oogsten wat je hebt gezaaid? Een druppel wijsheid Zal de waarheid brengen En je zult waarlijk weten. …

Lees verder

ma42

O, Heilig Uur verbindt mijn geest Opnieuw met het geheel Moeder Aarde vult me bij Via mijn hart en ziel. Ik zal mijn Geestlied zingen Ik zal verbonden zijn Ik zal mijn energie delen Zoals Aarde, Maan en Zon. Het Uur van Kracht spreekt over Vreugderituelen. Welke je huidige situatie …

Lees verder

ma41

Grootvader Ik vraag om de dood Van die delen van mij Die niet willen horen Of de waarheid spreken Die te blind zijn om te zien. Grootmoeder Schenk me opnieuw het leven Met liefde als mijn gids Waarheid en Schoonheid als mijn pad Zonder iets te verbergen. Met de keuze …

Lees verder

ma40

Door de rook heen Zie ik mijn spiegelbeeld Dat naar mij terugkijkt. Spiegel van mijn innerlijk Zelf Wie ben jij Als ik mij ben? Spiegel van mijn uiterlijk Zelf Wat zien anderen? Zien ze de waarheid in mijn hart Of menselijke ijdelheid? De Grote Rookspiegel weerspiegelt dat je de mythe …

Lees verder

ma39

Archivarissen van de Aarde Verklaren jullie alsjeblieft De geschiedenis van ons leven De waarheid is onder jullie beheer. Net als jullie neven uit de zee De schelpen die ons laten horen Is heilig gefluister de sleutel Tot dierbare geschiedenis. Stenen Volk, we zullen luisteren Leer ons de oude gebruiken Zodat …

Lees verder

ma38

Veld van overvloed Rijkdom voor allen Geen honger… Geen pijn meer. De Kinderen van de Aarde Zijn Groot Mysterie lief En Groot Mysterie voedt hen Met zijn Eeuwige Vlam. Kinderen van de Aarde vertrouw opnieuw! Wees dankbaar en vol lof! Het veld van Overvloed zal blijven bestaan Om ons voor …

Lees verder

ma37

Oorspronkelijke Bron der Schepping De Leegte van Al Wat Is Dank je voor de levensadem Dank je voor mijn gaven. Eeuwig Mysterie, beroer mijn hart Laat me in schoonheid leven Heilig Mysterie, wees mijn gids Zodat ik eerlijk kan geven. Oneindige Bron, blijf bij mij Zodat diep in mijn ziel …

Lees verder

ma36

Donderwezens geven ons Het Vuur vanuit de lucht Energie voor Moeder Aarde Goddelijke Schepping vliegt Ze vliegt om ons te raken Met elektriciteit En brengt liefdes essentie Weer naar ons hartje toe. De Donderwezenskaart vertelt je dat je een Katalysator bent en dat je nu over de voorhanden zijnde bruikbare …

Lees verder

ma35

Moeder Aarde zegt welkom thuis Tot het verloren kind Het pad was eenzaam en zo lang Blijf nu toch lekker hier Beschermd in deze Omslagdoek Waar liefde opnieuw woont. Zijn hart kan nu weer weten Hoe het Verwanten vriendschap toont. Als de Omslagdoek om je schouders is gevallen, word je …

Lees verder
Terug