22 januari 2022

Bo11

Bouguerau11

11

Communicatie is belangrijk
Het is de toon die de muziek maakt
Zeg wat je voelt
Maar zorg ervoor dat er geen ruzie van komt
Voed je kinderen goed op
Voor henzelf en voor jou
Praten is belangrijk
Stilte is nietszeggend