28 oktober 2021

animor9

Olifant
Billijke beslissingen worden genomen nadat al het bewijsmateriaal gedeeltelijk is beoordeeld.
Heb medelijden met anderen en probeer alle kanten van een meningsverschil te zien.